meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen

Doelstelling van het project

 

Het Holi-Frysk project heeft tot doel om:

 

  1. Een interventie te ontwikkelen om de attitudes van leerlingen en docenten ten aanzien van (het leren van) de Friese taal en meertaligheid positiever te maken. Deze interventie bestaat uit het ontwikkelen van activiteiten gericht op de vraagstukken van de deelnemende scholen.

  2. Onderzoek te doen naar de effecten van deze interventie op de attitudes van leerlingen en docenten, de Friese taalvaardigheid van leerlingen en de meertalige didactiek van docenten.